Redigeren en uitwerken teksten

Bij secretariële werkzaamheden hoort het schrijven, herschrijven, redigeren en corrigeren van teksten in de Nederlandse taal.

Redigeren:
Sommige teksten verdienen nog een redigeerslag. uit de Brand is sterk in taal en zet deze kunde graag in voor haar klanten. Niet alleen om de spelling, interpunctie en stijl te verbeteren, maar ook om de algemene leesbaarheid te bevorderen. Denkt u bij dit redigeren aan:

  • Het inkorten van te lange zinnen;
  • Beperken van woordherhalingen;
  • Veelvuldig gebruik van voorzetseluitdrukkingen corrigeren;
  • Het gebruik van verschillende persoonsvormen corrigeren;
  • Het corrigeren van spelfouten.

Teksten die de klant door Uit de Brand laat redigeren, zijn bijvoorbeeld alle soorten van correspondentie, een jaarverslag, websites, nieuwsbrieven, folders of scripties etc...

Uit De Brand Impressie