PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Uit de Brand Uit de Brand, gevestigd aan Atalanta 110

3892 EJ Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.uitdebrand.nl Atalanta 110

3892 EJ Zeewolde 0365221048

I.C. van Brandwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Uit de Brand Hij/zij is te bereiken via info@uitdebrand.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uit de Brand verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Bedrijfsnaam

 • Voor- en achternaam contact persoon

 • Adresgegevens bedrijf

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uit de Brand verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Uit de Brand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We verwerken gegevens verder voor:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Het versturen van facturen

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Uit de Brand neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uit de Brand) tussen zit. Uit de Brand gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uit de Brand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar 

Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden nieuwsbrief > Zo lang als u zelf ingeschreven wenst te blijven

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uit de Brand verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant of het administratie kantoor), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uit de Brand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uit de Brand gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uit de Brand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitdebrand.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Uit de Brand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uit de Brand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uitdebrand.nl

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon